26 ตุลาคม 2552

Toriko 68 การประชุมบาร์เฮฟวี่ลอดก์

Toriko 68 การประชุมบาร์เฮฟวี่ลอดก์

2..Toriko 68 การประชุมบาร์เฮฟวี่ลอดก์

3..Toriko 68 การประชุมบาร์เฮฟวี่ลอดก์

4..Toriko 68 การประชุมบาร์เฮฟวี่ลอดก์

5..Toriko 68 การประชุมบาร์เฮฟวี่ลอดก์

6..Toriko 68 การประชุมบาร์เฮฟวี่ลอดก์

7..Toriko 68 การประชุมบาร์เฮฟวี่ลอดก์

8..Toriko 68 การประชุมบาร์เฮฟวี่ลอดก์

9..Toriko 68 การประชุมบาร์เฮฟวี่ลอดก์

10..Toriko 68 การประชุมบาร์เฮฟวี่ลอดก์

11..Toriko 68 การประชุมบาร์เฮฟวี่ลอดก์

12..Toriko 68 การประชุมบาร์เฮฟวี่ลอดก์

13..Toriko 68 การประชุมบาร์เฮฟวี่ลอดก์

อ่านการ์ตูน Manga-แปลไทย